อาชีพที่รุ่งที่สุดในปี 2564

การเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ผู้เรียนส่วนใหญ่เลือกเรียนสาขาที่เชื่อว่าเรียนจบแล้วจะไม่ตกงาน ทั้งนี้ ผู้เรียนส่วนหนึ่งอาจเลือกเรียนสาขาวิชาที่ตนชอบโดยไม่คำนึงถึงเรื่องอาชีพ แต่ส่วนใหญ่แล้วต้องการเรียนไปเพื่อใช้เป็นใบเบิกทางเข้าสู่ตลาดแรงงาน

ดังนั้น ผู้เรียนจึงควรติดตามความเปลี่ยนแปลงด้านความต้องการบุคลากรของนายจ้างอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้เลือกเรียนสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการของตลาด เรียนจบแล้วได้งานทันที ทั้งนี้ กรมประชาสัมพันธ์ได้รายงานผลการสำรวจอาชีพที่ตลาดในประเทศไทยต้องการบุคลากรมากที่สุดในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมีงานด้านการออกแบบเว็บไซต์ เช่น เว็บไซต์ 188bet-app.com รวมอยู่ด้วย โดยสายงานที่อยู่ในเกณฑ์รุ่งที่สุดดังกล่าว 5 อันดับ มีดังนี้

5 สายงานที่นายจ้างต้องการผู้ร่วมงานมากที่สุด

  1. งานขาย ตำแหน่งเซลล์หรือพนักงานขายเป็นงานที่ขาดแคลนบุคลากรมากที่สุด โดยงานอาชีพนี้เป็นที่คุ้นเคยกันดี เช่น พนักงานขายหน้าร้าน ขายประกัน และขายทางโทรศัพท์ เป็นต้น
  2. งานขนส่งและคลังสินค้า เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับขนส่ง หรือการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ เช่น พนักงานจัดส่งสินค้า และพนักงานจัดเรียงคลังสินค้า เป็นต้น
  3. อาชีพด้านไอที มีด้วยกันหลายตำแหน่ง เช่น โปรแกรมเมอร์ นักออกแบบเว็บไซต์ และผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ เป็นต้น
  4. วิศวกร เป็นอาชีพที่มีสายงานหลากหลาย เช่น วิศวกรเครื่องกล และวิศวกรโยธา เป็นต้น
  5. ช่างเทคนิค เป็นตำแหน่งที่เปิดรับผู้สมัครหลายระดับการศึกษาตั้งแต่ ปวช. ไปจนถึงปริญญาตรี เช่น ช่างติดตั้งและซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และช่างไฟฟ้า เป็นต้น