แหล่งรวมข่าวมหาวิทยาลัย

โลกออนไลน์เป็นแหล่งรวมสรรพสิ่งที่ช่วยให้เราสามารถทำธุรกรรมและค้นหาข่าวสาร ซึ่งรวมทั้งข่าวการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยได้สะดวกสบายขึ้น โดย Pantip เป็นเว็บไซต์หนึ่งที่นำเสนอสาระและความเคลื่อนไหวในวงการอุดมศึกษาค่อนข้างหลากหลาย เช่นเดียวกับเว็บไซต์ Sanook ที่นำเสนอข่าวสำคัญเกี่ยวกับการศึกษาอย่างเกาะติด นอกจากนั้น ยังมีเว็บไซต์ระดับแถวหน้าอีกหลายแห่งที่ผู้สนใจความเคลื่อนไหวในวงการศึกษาควรเข้าไปติดตาม โดยส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ดังกล่าว ได้แก่

5 เว็บไซต์ชั้นนำเกี่ยวกับข่าวการศึกษา

Admissionpremium.com

นำเสนอสาระเกี่ยวกับการศึกษาแบบครบวงจร เช่น หลักสูตรที่น่าสนใจ สถาบันที่เปิดรับ TCAS เปิดรับตรง และบทความรีวิวมหาวิทยาลัย เป็นต้น

Dek-d.com

นำเสนอความเคลื่อนไหวและสาระในแวดวงการศึกษา ทั้งระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา รวมทั้งแนวทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ

Sangfans.com

เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่นำเสนอสาระและข่าวสารด้านการศึกษาอย่างหลากหลาย เช่น ข่าวสถาบันที่เปิดรับ TCAS การสอบ Admission รอบต่าง ๆ ค่าเทอมของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และทำเนียบมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช้คะแนนสอบ GAT-PAT และวิชาสามัญ

Enttrong.com

นำเสนอสถาบันที่อยู่ระหว่างการรับสมัครนักศึกษา บทความเกี่ยวกับระบบ TCAS การรับตรง และสถาบันที่เปิดรับตรง

Scholarship.in.th

เป็นเว็บไซต์ที่เน้นเรื่องทุนการศึกษา โดยนำเสนอข่าวเกี่ยวกับทุนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่นักศึกษาไทยมีสิทธิสอบชิงทุน