เกี่ยวกับเรา

การเตรียมตัวสอบและการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งภารกิจสำคัญของหลายคน เนื่องจากมีความเชื่อว่าเมื่อเรียนจบระดับอุดมศึกษาแล้วจะหางานทำได้ง่ายขึ้น นั่นหมายถึงช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ดังนั้น เยาวชนรวมทั้งบุคคลทั่วไปจึงมุ่งมั่นเข้าเรียนมหาวิทยาลัยให้ได้ โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลซึ่งได้รับการยอมรับในวงกว้าง อีกทั้งมีค่าเทอมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ถูกกว่ามหาวิทยาลัยเอกชน

สาระสำคัญที่เรานำเสนอ

ด้วยกระแสนิยมเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยตามที่ระบุข้างต้น เราจึงเปิดเว็บไซต์นี้ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยที่ได้รับความเชื่อถือสูง และระบบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2564 ที่เรียกว่า TCAS (Thai University Center Admission System)

นักเรียนและบุคคลทั่วไปจำนวนมากมองว่าระบบ TCAS เป็นรูปแบบการสอบและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ค่อนข้างซับซ้อน เข้าใจยาก แม้อ่านข้อมูลจากหลายแหล่งข่าวก็ยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ ซึ่งปัญหานี้เป็นหนึ่งแรงกระตุ้นให้เราเปิดเว็บไซต์นี้ขึ้นมา ทั้งนี้ เราได้นำเสนอบทความเกี่ยวกับระบบ TCAS โดยพยายามอธิบายขั้นตอนต่าง ๆ ที่เชื่อว่าจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายที่สุด ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านจะได้ประโยชน์สูงสุดจากเว็บไซต์ของเรา