สิทธิ์ที่เลือกได้ใน TCAS

ระบบ TCAS หรือระบบคัดเลือกบุคคลเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา ค่อนข้างมีอิสระในการเลือกสิทธิ์ต่าง ๆ เหมือนกับเว็บไซต์ https://188bet-online.com ที่มีอิสระในการเลือกเล่นเกมตามความชอบของแต่ละคน ทั้งนี้ สิทธิ์ในระบบ TCAS หลังผ่านการคัดเลือก หรือสอบผ่านแล้วมีให้เลือก 3 แนวทาง คือ การยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ และไม่ใช้สิทธิ์ โดยต้องเข้าไปลงทะเบียนและดำเนินการในเว็บไซต์ Mytcas.com

การยืนยันสิทธิ์

ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 1 และ 2 สามารถเข้าไปในระบบที่ลงทะเบียนไว้ในเว็บไซต์ Mytcas.com แล้วกด “ยืนยันสิทธิ์” เพื่อเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่เลือกไว้ โดยสามารถเลือกได้ 3 ครั้ง กล่าวคือ หลังกดเลือกสาขาวิชาแรกแล้วแต่เกิดเปลี่ยนใจภายหลัง ก็สามารถเปลี่ยนไปเลือกสาขาวิชาอื่นได้อีก 2 ครั้ง ภายในเวลาที่ระบบกำหนดไว้

หากผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 1 และ 2 ไม่กด “ยืนยันสิทธิ์” รวมทั้งไม่กด “ไม่ใช้สิทธิ์” ภายในระยะเวลาที่ระบบกำหนดไว้ ก็ถือว่าผู้สมัครยังไม่ได้ใช้สิทธิ์สำหรับเข้าศึกษาต่อ จึงสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกในรอบที่ 3 ได้

ส่วนการยืนยันสิทธิ์การคัดเลือกรอบที่ 3 หากผู้สมัครได้รับเลือกให้เข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ผู้สมัครเลือกไว้เป็นอันดับที่ 1 และต้องการเข้าศึกษาสาขาวิชาดังกล่าว ให้กด “ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก” และยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP ที่ได้รับทางโทรศัพท์มือถือหรืออีเมล ส่วนการคัดเลือกรอบที่ 4 ไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์

การสละสิทธิ์

ผู้สมัครที่ยืนยันสิทธิ์ในรอบนั้น ๆ ซึ่งอาจเป็นรอบที่ 1 2 หรือ 3 ไปแล้ว แต่ต้องการขอสละสิทธิ์ภายหลังก็สามารถทำได้ โดยต้องดำเนินการในระบบเพียงช่องทางเดียวเท่านั้น และเมื่อกด “สละสิทธิ์” พร้อมกับยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP ในรอบนั้น ๆ แล้ว จะไม่สามารถแก้ไขเพื่อคืนสิทธิ์ได้อีก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *