มหาวิทยาลัยไทยดีที่สุดในปี 2020-2021

มีสถาบันและบริษัทหลายแห่งที่ทำการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยประจำปี โดยมีสถาบันและบริษัทที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติรวมอยู่ด้วย 10 แห่ง เช่น QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities และ World University Rankings เป็นต้น

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไทยที่ดีที่สุด 10 อันดับแรก ประจำปี ค.ศ. 2020 จากการให้คะแนนของสถาบันและบริษัทนานาชาติ 10 แห่ง ดังกล่าว (ขณะเขียนบทความนี้ สถาบันและบริษัทหลายแห่งในจำนวน 10 แห่ง ด้งกล่าวยังไม่มีการจัดอันดับประจำปี 2021) มีดังนี้

10 มหาวิทยาลัยไทยดีที่สุดในปี 2020

 1. มหาวิทยาลัยมหิดล ได้คะแนนจากการคัดเลือก 325 คะแนน
 2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 324 คะแนน
 3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 304 คะแนน
 4. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 274 คะแนน
 5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 250 คะแนน
 6. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 227 คะแนน
 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 217 คะแนน
 8. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 202 คะแนน
 9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (นครราชสีมา) 179 คะแนน
 10. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 140 คะแนน

มหาวิทยาลัยไทยติดอันดับโลกปี 2021

สำหรับ QS World University Rankings มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยดีที่สุดของโลกประจำปี 2021 ออกมาแล้ว ปรากฏว่ามีมหาวิทยาลัยไทยติดอันดับ 10 แห่ง ได้แก่

 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดอันดับ 208 ของโลก
 2. มหาวิทยาลัยมหิดล ติดอันดับ 252
 3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ติดอันดับ 561-570
 4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดอันดับ 601-650
 5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดอันดับ 801-1000
 6. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ติดอันดับ 801-1000
 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ติดอันดับ 801-1000
 8. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ติดอันดับ 801-1000
 9. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ติดอันดับ 1001+
 10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ติดอันดับ 1001+

10 มหาวิทยาลัยรัฐที่มีผู้อยากเรียนมากที่สุดในปี 2020

ทางด้านสถาบันจัดอันดับด้านการศึกษา (Thailand Education Ranking: TER) ได้สำรวจความเห็นของบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ทางออนไลน์เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยรัฐบาลในประเทศไทยที่ต้องการเรียน โดยกลุ่มเป้าหมายที่ทำการสอบถาม ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2020 ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 7,720 คน

จากนั้น นำคะแนนโหวตจากการสอบถามมาจัดอันดับ ปรากฏว่าได้มหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐบาลในไทยที่ได้รับความนิยมสูง หรือมหาวิทยาลัยรัฐที่มีผู้อยากเรียนมากที่สุดประจำปี 2020 จำนวน 10 อันดับ ดังนี้

 1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 3. มหาวิทยาลัยมหิดล
 4. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 6. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 7. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 8. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 9. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (เชียงราย)
 10. มหาวิทยาลัยศิลปากร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *