ขอเชิญสมัครสมาชิก

เราเปิดเว็บไซต์นี้ขึ้นมาด้วยจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือระดับมหาวิทยาลัยในเบื้องต้น เราได้นำเสนอสาระหลัก ๆ หลายประเด็นซึ่งนักเรียนและผู้สนใจทั่วไปสามารถติดตามได้ในบทความหัวข้อต่าง ๆ และหากเห็นว่าข้อมูลที่เรานำเสนอมีประโยชน์ ก็ขอเชิญชวนให้ผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์เพื่อจะได้สิทธิพิเศษในการรับข่าวสาร และความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ในแวดวงการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย

ประเด็นต่าง ๆ ที่เรานำเสนอในเบื้องต้น

บทความที่เรานำเสนอในเบื้องต้นมีหลายประเด็นด้วยกัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยไทยที่ดีที่สุด 10 อันดับ ประจำปี ค.ศ. 2020-2021 รวมเว็บไซต์ชั้นนำที่นำเสนอข่าวด้านการศึกษา ระบบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยประจำปี พ.ศ. 2564 (หรือปี ค.ศ. 2021) การคัดเลือกรอบต่าง ๆ ในระบบ TCAS (Thai University Center Admission System) สิทธิ์ที่ผู้สมัคร TCAS สามารถเลือกได้ และสายงานที่ตลาดต้องการผู้ร่วมงานมากที่สุดของไทยในปี พ.ศ. 2564

แนวทางการนำเสนอข้อมูลในอนาคต

สำหรับการทำงานในลำดับต่อไป เราจะนำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ในวงการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่พิจารณาแล้วว่าเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและผู้สนใจทั่วไป โดยจะคัดเลือกข่าวสารให้ครอบคลุมและทันเหตุการณ์มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้สนใจทั่วไปได้ประโยชน์ด้านการเตรียมตัวก่อนสมัครเข้ามหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ประเด็นต่าง ๆ ที่เราจะนำเสนอเพิ่มเติม เช่น สาขาวิชาที่น่าสนใจ ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยชั้นนำ หลักสูตรนานาชาติยอดนิยม สถาบันที่รับตรงไม่เข้าร่วมระบบ TCAS และมหาวิทยาลัยเอกชนระดับแถวหน้าที่น่าเลือก

นอกจากนั้น เรายังมีบริการที่น่าสนใจสำหรับผู้ต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาในเวลาอันรวดเร็ว นั่นคือ บริการส่งข้อมูลข่าวสารให้แก่สมาชิกอย่างทันท่วงที ดังนั้น เราจึงขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ เพื่อจะได้รับประโยชน์มากกว่าผู้อ่านทั่วไปที่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก