สิทธิ์ที่เลือกได้ใน TCAS

ระบบ TCAS หรือระบบคัดเลือกบุคคลเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา ค่อนข้างมีอิสระในการเลือกสิทธิ์ต่าง ๆ เหมือนกับเว็บไซต์ https://188bet-online.com ที่มีอิสระในการเลือกเล่นเกมตามความชอบของแต่ละคน ทั้งนี้ สิทธิ์ในระบบ TCAS หลังผ่านการคัดเลือก หรือสอบผ่านแล้วมีให้เลือก 3 แนวทาง คือ การยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ และไม่ใช้สิทธิ์ โดยต้องเข้าไปลงทะเบียนและดำเนินการในเว็บไซต์ Mytcas.com

การยืนยันสิทธิ์

ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 1 และ 2 สามารถเข้าไปในระบบที่ลงทะเบียนไว้ในเว็บไซต์ Mytcas.com แล้วกด “ยืนยันสิทธิ์” เพื่อเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่เลือกไว้ โดยสามารถเลือกได้ 3 ครั้ง กล่าวคือ หลังกดเลือกสาขาวิชาแรกแล้วแต่เกิดเปลี่ยนใจภายหลัง ก็สามารถเปลี่ยนไปเลือกสาขาวิชาอื่นได้อีก 2 ครั้ง ภายในเวลาที่ระบบกำหนดไว้

หากผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 1 และ 2 ไม่กด “ยืนยันสิทธิ์” รวมทั้งไม่กด “ไม่ใช้สิทธิ์” ภายในระยะเวลาที่ระบบกำหนดไว้ ก็ถือว่าผู้สมัครยังไม่ได้ใช้สิทธิ์สำหรับเข้าศึกษาต่อ จึงสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกในรอบที่ 3 ได้

ส่วนการยืนยันสิทธิ์การคัดเลือกรอบที่ 3 หากผู้สมัครได้รับเลือกให้เข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ผู้สมัครเลือกไว้เป็นอันดับที่ 1 และต้องการเข้าศึกษาสาขาวิชาดังกล่าว ให้กด “ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก” และยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP ที่ได้รับทางโทรศัพท์มือถือหรืออีเมล ส่วนการคัดเลือกรอบที่ 4 ไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์

การสละสิทธิ์

ผู้สมัครที่ยืนยันสิทธิ์ในรอบนั้น ๆ ซึ่งอาจเป็นรอบที่ 1 2 หรือ 3 ไปแล้ว แต่ต้องการขอสละสิทธิ์ภายหลังก็สามารถทำได้ โดยต้องดำเนินการในระบบเพียงช่องทางเดียวเท่านั้น และเมื่อกด “สละสิทธิ์” พร้อมกับยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP ในรอบนั้น ๆ แล้ว จะไม่สามารถแก้ไขเพื่อคืนสิทธิ์ได้อีก

อาชีพที่รุ่งที่สุดในปี 2564

การเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ผู้เรียนส่วนใหญ่เลือกเรียนสาขาที่เชื่อว่าเรียนจบแล้วจะไม่ตกงาน ทั้งนี้ ผู้เรียนส่วนหนึ่งอาจเลือกเรียนสาขาวิชาที่ตนชอบโดยไม่คำนึงถึงเรื่องอาชีพ แต่ส่วนใหญ่แล้วต้องการเรียนไปเพื่อใช้เป็นใบเบิกทางเข้าสู่ตลาดแรงงาน

ดังนั้น ผู้เรียนจึงควรติดตามความเปลี่ยนแปลงด้านความต้องการบุคลากรของนายจ้างอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้เลือกเรียนสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการของตลาด เรียนจบแล้วได้งานทันที ทั้งนี้ กรมประชาสัมพันธ์ได้รายงานผลการสำรวจอาชีพที่ตลาดในประเทศไทยต้องการบุคลากรมากที่สุดในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมีงานด้านการออกแบบเว็บไซต์ เช่น เว็บไซต์ 188bet-app.com รวมอยู่ด้วย โดยสายงานที่อยู่ในเกณฑ์รุ่งที่สุดดังกล่าว 5 อันดับ มีดังนี้

5 สายงานที่นายจ้างต้องการผู้ร่วมงานมากที่สุด

 1. งานขาย ตำแหน่งเซลล์หรือพนักงานขายเป็นงานที่ขาดแคลนบุคลากรมากที่สุด โดยงานอาชีพนี้เป็นที่คุ้นเคยกันดี เช่น พนักงานขายหน้าร้าน ขายประกัน และขายทางโทรศัพท์ เป็นต้น
 2. งานขนส่งและคลังสินค้า เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับขนส่ง หรือการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ เช่น พนักงานจัดส่งสินค้า และพนักงานจัดเรียงคลังสินค้า เป็นต้น
 3. อาชีพด้านไอที มีด้วยกันหลายตำแหน่ง เช่น โปรแกรมเมอร์ นักออกแบบเว็บไซต์ และผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ เป็นต้น
 4. วิศวกร เป็นอาชีพที่มีสายงานหลากหลาย เช่น วิศวกรเครื่องกล และวิศวกรโยธา เป็นต้น
 5. ช่างเทคนิค เป็นตำแหน่งที่เปิดรับผู้สมัครหลายระดับการศึกษาตั้งแต่ ปวช. ไปจนถึงปริญญาตรี เช่น ช่างติดตั้งและซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และช่างไฟฟ้า เป็นต้น

แหล่งรวมข่าวมหาวิทยาลัย

โลกออนไลน์เป็นแหล่งรวมสรรพสิ่งที่ช่วยให้เราสามารถทำธุรกรรมและค้นหาข่าวสาร ซึ่งรวมทั้งข่าวการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยได้สะดวกสบายขึ้น โดย Pantip เป็นเว็บไซต์หนึ่งที่นำเสนอสาระและความเคลื่อนไหวในวงการอุดมศึกษาค่อนข้างหลากหลาย เช่นเดียวกับเว็บไซต์ Sanook ที่นำเสนอข่าวสำคัญเกี่ยวกับการศึกษาอย่างเกาะติด นอกจากนั้น ยังมีเว็บไซต์ระดับแถวหน้าอีกหลายแห่งที่ผู้สนใจความเคลื่อนไหวในวงการศึกษาควรเข้าไปติดตาม โดยส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ดังกล่าว ได้แก่

5 เว็บไซต์ชั้นนำเกี่ยวกับข่าวการศึกษา

Admissionpremium.com

นำเสนอสาระเกี่ยวกับการศึกษาแบบครบวงจร เช่น หลักสูตรที่น่าสนใจ สถาบันที่เปิดรับ TCAS เปิดรับตรง และบทความรีวิวมหาวิทยาลัย เป็นต้น

Dek-d.com

นำเสนอความเคลื่อนไหวและสาระในแวดวงการศึกษา ทั้งระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา รวมทั้งแนวทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ

Sangfans.com

เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่นำเสนอสาระและข่าวสารด้านการศึกษาอย่างหลากหลาย เช่น ข่าวสถาบันที่เปิดรับ TCAS การสอบ Admission รอบต่าง ๆ ค่าเทอมของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และทำเนียบมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช้คะแนนสอบ GAT-PAT และวิชาสามัญ

Enttrong.com

นำเสนอสถาบันที่อยู่ระหว่างการรับสมัครนักศึกษา บทความเกี่ยวกับระบบ TCAS การรับตรง และสถาบันที่เปิดรับตรง

Scholarship.in.th

เป็นเว็บไซต์ที่เน้นเรื่องทุนการศึกษา โดยนำเสนอข่าวเกี่ยวกับทุนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่นักศึกษาไทยมีสิทธิสอบชิงทุน

การคัดเลือกในระบบ TCAS

ระบบคัดเลือกบุคคลเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยของประเทศไทยที่เรียกว่าระบบ TCAS สำหรับปีการศึกษา 2564 ยังคงใช้รูปแบบการคัดเลือก 5 แบบ เหมือนกับปีก่อน ๆ ได้แก่ Portfolio, Quota, Admission 1, Admission 2 และ Direct Admission แต่มีการปรับเปลี่ยนรอบคัดเลือก โดยลดจาก 5 รอบ เหลือ 4 รอบ ดังนี้

ลำดับรอบการคัดเลือก

รอบที่ 1: Portfolio

สมัครที่มหาวิทยาลัยตามที่เลือกไว้ โดยสมัครได้หลายสาขาวิชา แต่จะสามารถยืนยันสิทธิ์หลังผ่านการคัดเลือกได้เพียงสาขาเดียว สำหรับรอบแรกนี้ไม่มีการสอบข้อเขียนและสอบภาคปฏิบัติ ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยจะคัดเลือกนักเรียนที่มีผลงานโดดเด่น โดยพิจารณาจากผลงานส่วนตัวของนักเรียน สำหรับเอกสารที่ต้องยื่นประกอบด้วยเกรดเฉลี่ย (GPAX) 5 ภาคเรียน แฟ้มสะสมผลงาน และเอกสารอื่นตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

รอบที่ 2: Quota

เน้นคัดเลือกผู้สมัครในพื้นที่ โดยพิจารณาจากคะแนน GPAX, O-NET, GAT, PAT และ 9 วิชาสามัญ ทั้งนี้ บางมหาวิทยาลัยมีการดำเนินการจัดสอบเอง

รอบที่ 3: Admission 1 และ 2

กำหนดให้สมัครพร้อมกันทั้ง Admission 1 และ 2 โดยทางมหาวิทยาลัยกำหนดเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้

*Admission 1 เน้นคะแนนสอบส่วนกลางจาก GPAX, O-NET, GAT, PAT 9 วิชาสามัญ และความถนัดทางการแพทย์

*Admission 2 เน้นคะแนนผลการเรียนในชั้นเรียน และการสอบเพิ่มเติม โดยประเมินจาก GPAX 20%, O-NET 30%, GAT และ PAT 50%

รอบที่ 4: Direct Admission

Direct Admission หรือการรับตรงอิสระ เน้นคัดเลือกผู้ที่ยังไม่มีที่เรียน โดยทางมหาวิทยาลัยจะคัดเลือกจากคะแนน GPAX, O-NET, GAT, PAT และ 9 วิชาสามัญ

ระบบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยปี 2564

ระบบการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยหรือเข้าเรียนระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยมีการปรับเปลี่ยนมาแล้วหลายครั้ง จุดประสงค์เพื่อแก้ปัญหาที่พบขณะใช้ระบบนั้น ๆ โดยในปี พ.ศ. 2564 เปลี่ยนมาใช้รูปแบบใหม่ที่เรียกว่า TCAS (Thai University Central Admission System) ซึ่งใช้มาตั้งแต่ปี 2561 โดยเป็นระบบป้องกันนักเรียนวิ่งรอกสอบ และป้องกันการใช้สิทธิ์ซ้ำ เนื่องจากเป็นการกำหนดให้นักเรียน 1 คน สามารถตอบรับเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่เลือกได้เพียงสาขาเดียวเท่านั้น

ประเภทคะแนนที่ใช้ในระบบ TCAS

สำหรับคะแนนสอบที่นำมาคิดคำนวณเป็นคะแนนเฉลี่ยรวมในระบบ TCAS มาจากการสอบประเภทต่าง ๆ ดังนี้

1. GPAX

ได้แก่ เกรดเฉลี่ยจากคะแนนทุกรายวิชาในการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ ม.4-ม.6 นำมาใช้คิดคำนวณเป็นคะแนนในการคัดเลือก TCAS ด้วยค่าน้ำหนักอยู่ที่ 10-20%

2. O-NET

เป็นการสอบวัดความรู้ 5 วิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มีค่าน้ำหนักในการนำมาคำนวณคะแนน 30%

3. GAT/PAT

สำหรับ GAT เป็นการสอบวัดความถนัดด้านภาษาไทยและอังกฤษ ส่วน PAT เป็นการสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการหลายสาขา รวมทั้งความถนัดภาษาต่างประเทศหลายภาษา เป็นการสอบที่แต่ละมหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนดสัดส่วนน้ำหนักของคะแนนที่ใช้ยื่น ตั้งแต่ 10-50%

4. วิชาเฉพาะ

เป็นการสอบวัดความรู้ความสามารถวิชาเฉพาะ เช่น แพทย์ เภสัช ศิลปะ และดนตรี เป็นต้น

5. วิชาสามัญ

เป็นการสอบกลางเพื่อนำคะแนนไปใช้ในระบบรับตรงของมหาวิทยาลัย สามารถเลือกสอบได้ 7 วิชา จากทั้งหมด 9 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม คณิตศาสตร์ 1และ 2 เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์ทั่วไป

6. วัดความสามารถทางภาษา

เป็นการสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 เช่น การสอบ TOEFL, IELTS, TOEIC และ SAT เป็นต้น

มหาวิทยาลัยไทยดีที่สุดในปี 2020-2021

มีสถาบันและบริษัทหลายแห่งที่ทำการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยประจำปี โดยมีสถาบันและบริษัทที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติรวมอยู่ด้วย 10 แห่ง เช่น QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities และ World University Rankings เป็นต้น

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไทยที่ดีที่สุด 10 อันดับแรก ประจำปี ค.ศ. 2020 จากการให้คะแนนของสถาบันและบริษัทนานาชาติ 10 แห่ง ดังกล่าว (ขณะเขียนบทความนี้ สถาบันและบริษัทหลายแห่งในจำนวน 10 แห่ง ด้งกล่าวยังไม่มีการจัดอันดับประจำปี 2021) มีดังนี้

10 มหาวิทยาลัยไทยดีที่สุดในปี 2020

 1. มหาวิทยาลัยมหิดล ได้คะแนนจากการคัดเลือก 325 คะแนน
 2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 324 คะแนน
 3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 304 คะแนน
 4. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 274 คะแนน
 5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 250 คะแนน
 6. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 227 คะแนน
 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 217 คะแนน
 8. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 202 คะแนน
 9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (นครราชสีมา) 179 คะแนน
 10. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 140 คะแนน

มหาวิทยาลัยไทยติดอันดับโลกปี 2021

สำหรับ QS World University Rankings มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยดีที่สุดของโลกประจำปี 2021 ออกมาแล้ว ปรากฏว่ามีมหาวิทยาลัยไทยติดอันดับ 10 แห่ง ได้แก่

 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดอันดับ 208 ของโลก
 2. มหาวิทยาลัยมหิดล ติดอันดับ 252
 3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ติดอันดับ 561-570
 4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดอันดับ 601-650
 5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดอันดับ 801-1000
 6. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ติดอันดับ 801-1000
 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ติดอันดับ 801-1000
 8. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ติดอันดับ 801-1000
 9. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ติดอันดับ 1001+
 10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ติดอันดับ 1001+

10 มหาวิทยาลัยรัฐที่มีผู้อยากเรียนมากที่สุดในปี 2020

ทางด้านสถาบันจัดอันดับด้านการศึกษา (Thailand Education Ranking: TER) ได้สำรวจความเห็นของบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ทางออนไลน์เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยรัฐบาลในประเทศไทยที่ต้องการเรียน โดยกลุ่มเป้าหมายที่ทำการสอบถาม ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2020 ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 7,720 คน

จากนั้น นำคะแนนโหวตจากการสอบถามมาจัดอันดับ ปรากฏว่าได้มหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐบาลในไทยที่ได้รับความนิยมสูง หรือมหาวิทยาลัยรัฐที่มีผู้อยากเรียนมากที่สุดประจำปี 2020 จำนวน 10 อันดับ ดังนี้

 1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 3. มหาวิทยาลัยมหิดล
 4. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 6. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 7. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 8. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 9. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (เชียงราย)
 10. มหาวิทยาลัยศิลปากร